0918 18 3353

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Thanh toán trực tiếp tại văn phòng giao dịch của Thuexegiare.net hay tại địa chỉ của quý khách hàng.

Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng

TÀI KHOẢN VIETCOMBANK
Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC LONG THÀNH
Số Tài khoản: 007.100.478.1347
Tại Ngân Hàng Ngoại Thương Tp.HCM – Phòng giao dịch số 6
TÀI KHOẢN VIETCOMBANK ATM
Tên tài khoản: DƯƠNG BÌNH THUẬN
Số Tài khoản: 007.100.402.3719
Tại Ngân Hàng Ngoại Thương Tp.HCM – Phòng giao dịch số 6
TÀI KHOẢN SACOMBANK
Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC LONG THÀNH
Số Tài khoản: 060.035.817.827
Tại Ngân Hàng Sacombank Tp.HCM – Phòng giao dịch 8 THÁNG 3
TÀI KHOẢN SACOMBANK ATM
Tên tài khoản: DƯƠNG BÌNH THUẬN
Số Tài khoản: 0600.3615.3612
Tại Ngân Hàng Sacombank Tp.HCM – Phòng giao dịch Quận 10